Voorwaarden

Informatie en praktische zaken voor alle cliënten In Rina`s Pilates Studio en Bowen praktijk:

1) Algemene voorwaarden

Rina`s Pilates Studio en Bowen praktijk is een praktijk waar Pilates les en Bowen behandelingen worden gegeven.

De praktijk werkt alleen op afspraak. Afspraken kunnen via telefoon, e-mail, whatsapp of sms gemaakt of gewijzigd worden. Indien bij verhindering minimaal 48 uur van tevoren afgezegd wordt zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. In het geval van 24 uur van te voren afzeggen zal 50% van de behandelprijs worden berekend. Bij te laat of niet afzeggen zal 100% van de behandelprijs in rekening worden gebracht.
Bij reeds betaalde lessen zoeken we gezamenlijk naar een alternatief (andere tijden of het verschuiven naar een volgend les-blok). Rina`s Pilates Studio en Bowen praktijk vergoed de reeds betaalde lessen niet. De leskaarten zijn 6 maanden geldig, hierna vervalt de leskaart zonder recht op vergoeding.

Voor behandeling van kinderen onder de 16 jaar is wettelijk schriftelijk toestemming vereist van beide ouders/verzorgers. Dit gebeurt door het invullen van een toestemmingsverklaring en een behandelovereenkomst.
Bij behandeling van volwassenen wordt een behandelovereenkomst getekend.

2) Betaling en Tarieven

Tarieven zijn gepubliceerd op de website en in de praktijk.
Tijdens de intake kan dit nog verder besproken/uitgelegd worden.
Betaling kan contant of via factuur.
Betaling per bank op rek: NL61INGB 0006347087
Bowenbehandelingen kunnen gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraar in het aanvullende pakket (cliënt informeert zelf bij zijn verzekering).
U dient zelf zorg te dragen voor het versturen van de factuur naar uw zorgverzekering.
Door het maken van een afspraak verplicht de cliënt zich het dan geldende tarief te betalen, tenzij tijdig de afspraak is afgezegd. Bij uitblijven van betaling en na geen gehoor geven aan een herinnering is Rina`s Pilates Studio en Bowen praktijk gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

3) Privacy

U heeft ervoor gekozen om te worden behandeld bij Rina`s Pilates Studio en Bowen praktijk. Om te komen tot een goede behandeling zijn er persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens zijn privacygevoelig.
Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Met ingang van die datum hoort elk bedrijf zich aan bepaalde privacyregels te houden.
Van iedere cliënt die bij mij in behandeling is (geweest) bewaar ik een aantal gegevens:
Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en behandeldata worden digitaal bewaard om te kunnen factureren of contact met een cliënt op te nemen.
Verder bewaar ik medische gegevens in een dossier die vervolgens bewaard wordt op een externe schijf, of een beveiligde computer.
Rina`s Pilates Studio en Bowen praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en zal al je persoonlijke gegevens dan ook vertrouwelijk behandelen. Er zullen geen gegevens gedeeld of uitgewisseld worden met derden, ook niet met naaste familie-, tenzij een wettelijke plicht dit noodzakelijk maakt.

Alleen in het geval van verwijzing zal in overleg met de cliënt medische informatie worden uitgewisseld met de betreffende behandelaar. Pas na dat u het hebt gelezen hebt en u een handtekening hebt gezet wordt er informatie gedeeld.
In het geval van waarneming zal alleen indien nodig voor de voortgang van het behandeltraject, het medisch dossier overgedragen worden aan de waarnemer, die zich op dezelfde manier aan deze wet moet houden.

U heeft het recht om de gegevens die zijn vastgelegd in te zien. Indien u van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Cliëntendossiers moeten wettelijk 20 jaar bewaard worden en kunnen alleen door uw behandelaar of diens waarnemer ingezien worden.

4) Klachten

De praktijk valt onder het wettelijk klacht- en tuchtrecht van de wet Wkkgz.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, of als u een klacht heeft over de behandeling, kunt u dit kenbaar maken. We kijken dan naar een oplossing. Komen we er samen niet uit dan kunt u dit via de klachtenregeling van GAT kenbaar maken (www.gatgeschillen.nl).